COVID-19 ALERT - Klicka här för att läsa mer hur Smart Labz fortsätter sitt arbete under pandemin.

Vad är lymfocyter?

Lymfocyter är typ av vit blodkropp som också är en del av kroppens immunförsvar. Lymfocyter delas upp i tre typer av grupper: B-celler, T-celler och NK-celler.

Lymfocyternas uppgift är att identifiera och döda främmande och potentiellt skadliga ämnen i kroppen.

Varför behöver man analysera lymfocyter?

Lymfocyter undersöks för att utreda blodbrist/anemi eller andra blodsjukdomar. Lymfocyter analyseras även tillsammans med de andra typerna av vita blodkroppar för att beräkna fördelningen mellan dessa och för att utreda om det finns obalanser. De andra markörerna som ingår tillsammans med lymfocyter är basofila granulocyter, eosinofila granulocyter, neutrofila granulocyter och monocyter. Testet kallas ofta för "Celler".

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av lymfocyter ses normalt vid pågående virusinfektioner. Kraftigt förhöjda värden kan också förekomma vid vissa blodsjukdomar, till exempel leukemi.

Lågt värde

Ett lågt värde ses ofta vid glutenintolerans och celiaki, samt vid kortisonbehandling, cellgiftsbehandling och vissa typer av sjukdomar kopplade till immunförsvaret. Efter en virusinfektion är det vanligt att lymfocytvärdet är tillfälligt lågt eftersom lymfocyterna använts av kroppen för att bekämpa infektionen.