Vad är monocyter?

Monocyter är en del av kroppens vita blodkroppar, leukocyter.  Monocyter kallas också för makrofager och är en viktig del av kroppens immunförsvar. Monocyter äter upp död och skadad vävnad samt vissa bakterier som invaderat kroppen.  

Varför behöver man analysera monocyter?

Monocyter analyseras vid misstanke om anemi/blodbrist eller andra sjukdomar kopplade till produktion av röda eller vita blodkroppar. Monocyter analyseras tillsammans med de andra typerna av vita blodkroppar för att beräkna fördelningen mellan dessa och för att utreda om det finns några obalanser. De andra markörerna som ingår tillsammans med monocyter är basofila granulocyter, eosinofila granulocyter, neutrofila granulocyter och lymfocyter. Testet kallas ofta för "Celler"

Förhöjt värde

Förhöjda nivåer av monocyter ses ofta vid olika typer av autoimmuna sjukdomar där kroppens immunförsvar attackerar den kroppsegna vävnaden. Andra orsaker till förhöjda värden är vanliga virusinfektioner. Kraftigt förhöjda värden kan ses vid blodsjukdomar såsom leukemi.

Lågt värde

Låga värden av monocyter ses vid behandling med kortison eller andra typer av blodsjukdomar.