Vad är neutrofila granulocyter?

Neutrofila granulocyter, neutrofila celler, är den vanligaste typen av granulocyter som består av tre sorters celler och som är en av flera olika sorters vita blodkroppar. Neutrofila granulocyter cirkulerar i blodet men kan vid ett bakterieangrepp ta sig ut i vävnaderna för att försvara kroppen. De neutrofila cellerna är därmed viktiga delar av kroppens försvar mot bakterieangrepp.

Varför behöver man analysera neutrofila granulocyter?

Neutrofila granulocyter, neutrofila celler, analyseras vid infektioner samt vid utredning av blodbrist. Provet analyseras även vid misstanke om andra blodsjukdomar. Neutrofila celler analyseras även tillsammans med de andra typerna av vita blodkroppar för att beräkna fördelningen mellan dessa och för att utreda om obalanser är förekommande. De andra markörerna som ingår tillsammans med basofila granulocyter är eosinofila granulocyter, neutrofila granulocyter, lymfocyter och monocyter. Testet kallas ofta för "Celler".

Förhöjt värde 

Ett förhöjt värde beror oftast på infektioner orsakade av bakterier eller av inflammationer. Vid exempelvis olika typer av leukemi kan även detta värde vara förhöjt. Även fysisk eller psykisk ansträngning kan leda till att nivåerna av neutrofila celler i blodet ökar.

Lågt värde

Ett lågt värde av neutrofila celler kan förekomma i samband med brist på vitamin B12 och folatbrist. Det kan även förekomma i samband med virusinfektioner som influensa eller vid överdriven alkoholkonsumtion. Ett lågt värde av neutrofila celler kan även förekomma vid läkemedelsbehandlingar, exempelvis vid cellgiftsbehandling. Även olika former av blodsjukdomar kan leda till ett lågt värde.