Vad är inflammation?

Inflammation är en naturlig del av kroppens försvar och hjälper kroppen att ta hand om skador. Kronisk inflammation uppkommer då immunförsvaret är aktiverat under en längre tid vilket kan leda till att kroppens immunförsvar går i baklås och därmed angriper kroppens egna celler. Ordet inflammation kommer från latinets “inflammatio” vilket betyder brand. Man kan därmed likna inflammation som en brand, kroppens immunförsvar som en brandkår och dess immunceller vid brandmän som rycker ut för att släcka branden. När en brand (inflammation) ständigt pågår får brandkåren (immunsystemet) aldrig återhämta sig vilket på sikt leder till att brandmännen (kroppens immunceller) blir utmattade och agerar förvirrat. Det kan innebära att brandmännen omvandlar vänner till fiender, att immuncellerna skadar den kroppsegna vävnaden istället för att skydda den från skada. Detta sker exempelvis vid autoimmuna sjukdomar som reumatism och MS.

Bortsett från ärftliga faktorer menar forskare och läkare att majoriteten av alla kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt och kärlsjukdom, cancer, IBS och ledgångsreumatism har sin utgångspunkt kronisk inflammation. Då kronisk inflammation uppstår i vävnader och organ inuti kroppen går många idag omkring med en låggradig inflammation utan att vara medvetna om det trots att detta kan synas i blodet långt innan allvarliga sjukdomar bryter ut. Det kan därmed vara klokt att du har koll på inflammationsgraden i din kropp.