Vad är CRP?

CRP, C-reaktivt protein, ingår i immunförsvaret och produceras i levern. Vid infektion och inflammation bildar kroppen ämnen som aktiverar dess försvarsreaktioner, CRP är ett sådant ämne. Vid en infektion orsakad av bakterier ökar det snabbt och därför används det som inflammationsmarkör. Ett förhöjt CRP-värde syns ofta redan under det första dygnet efter att en infektion brutit ut och sjunker när infektionen som orsakat inflammationen lägger sig. När du blir frisk igen återgår dina CRP-värden till det normala.

CRP-värdet kan dock förhöjas av exempelvis, motion, fetma, graviditet eller vid användandet av hormonspiral. CRP-värdet kan även tillfälligt öka efter en operation. Detta medför att ett förhöjt CRP-värde under vissa omständigheter kan vara missvisande. Tillförlitligheten i värdet påverkas även av om CRP-värdet mäts kapillärt (via fingerstick) eller venöst (via armen). Ett ihållande förhöjt värde har visat sig ha samband med risker för exempelvis cancer och hjärt- och kärlsjukdomar eftersom dessa sjukdomar kan orsakas av låg grad av inflammation under en längre period.

Varför behöver man analysera CRP?

CRP provet kan tas av olika anledningar. Exempelvis analyseras CRP för identifiering eller kontroll av infektioner och sjukdomar som leder till inflammation. Exempelvis cancer i lymfkörtlarna (lymfom), inflammatorisk tarmsjukdom eller andra sjukdomar i immunsystemet. Värdet kan analyseras för att undersöka om du lider av sjukdom som orsakar kronisk inflammation i kroppen, exempelvis kronisk inflammation i leder eller i tarmar. När sjukdomen är aktiv ökar ditt CRP-värde. Genom att analysera CRP-värdet kan man även kontrollera tecken på infektion i samband med operation.

Förhöjt värde

Höga nivåer av CRP orsakas av infektioner eller av långvarig sjukdom. Höga nivåer av CRP antyder bakteriell infektion. Ett CRP-test kan dock inte avslöja var inflammationen finns eller vad som är orsaken till att den uppstått. För detta krävs kompletterande tester.

Lågt värde

Ett lågt värde av CRP visar att kroppen inte är utsatt för inflammation. Ett CRP-värde kan ej vara för lågt. Ett lågt värde är normalt.