Vad är fibrinogen?

Fibrinogen är ett koagulationsprotein som framställs på syntetisk väg i levern och som sedan utsöndras i kroppen. Fibrinogen ökar vid inflammatoriska processer och utgör det sista momentet i blodets koagulering där lösligt fibrinogen klyvs till fibrin. Fibrinogen utgör även ett akutfasprotein. Efter att en blödning avstannat kan stigande värden uppvisas, detta eftersom koncentratet av fibrinogen då ej behövs. 

Varför behöver man analysera fibrinogen?

En analys av fibrinogen är nödvändig eftersom variationer i värdet kan uppvisas vid skador på vävnaden, vid inflammation samt vid operativa ingrepp. 

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av fibrinogen kan uppvisas vid infektioner, efter operationer och vid njurskador. Det kan även uppkomma vid graviditet. 

Lågt värde

Ett lågt värde av fibrinogen uppvisas vid en ökad nedbrytning av det i samband med DIC, disseminerad intravaskulär koagulation. Att brist på fibrinogen beror på ärftlighet är ovanligt.