Vad är homocystein?

Homocystein är en aminosyra som bildas inuti kroppen i samband med förbränningsprocessen. Homocystein uppstår därmed i våra kroppar i samband med matens omvandling till energi. Aminosyran är därmed naturligt förekommande i kroppen. Homocystein är en mellanprodukt vid bildningen och nedbrytningen av aminosyran metionin.

Varför behöver man analysera homocystein?

Homocystein kan analyseras av olika skäl, exempelvis för att avgöra om du har brist på vitamin B eller på folat. Koncentrationen av homocystein kan nämligen öka innan dina värden av vitamin B eller folat visar sig vara onormala. Ett homocysteintest kan även vara av värde för dig som är undernärd eller för dig som är äldre eftersom du då kan riskera att ta upp mindre av vitamin B ur kosten. Analysen kan även vara värdefull för dig som har kranskärlssjukdomar i familjen men där riskfaktorer som fetma, högt blodtryck eller rökning inte har förekommit.

Förhöjt värde

Förhöjda värden av homocystein har en negativ påverkan på kroppens stödjevävnader och på dess receptorer i nervcellerna. Det bidrar även till att fria radikaler bildas. Människor med autoimmuna sjukdomar som hypotyreos eller psoriasis samt nedsatt njurfunktion kan ha ett förhöjt värde av homocystein.

Lågt värde

Ett lågt värde av homocystein kan vara en indikation på att dina njurar är välfungerande. Förhöjt homocystein och MMA kan orsakas av brist på vitamin B12 till vävnaderna. Dock ska ej behandling med vitamin B12 ske vid gränsvärden på vitamin B12 utan ett förhöjt värde av homocystein och MMA.