COVID-19 ALERT - Klicka här för att läsa mer hur Smart Labz fortsätter sitt arbete under pandemin.

Vad är SR?

SR-sänkan används för att upptäcka inflammation i kroppen. Sänkan är en metod enligt vilken man mäter med vilken hastighet dina erytrocyter, röda blodkroppar, sjunker i ett rör under en timma. När kroppen är utsatt för en inflammation är vissa proteiner aktiva vilket gör att blodet enklare klumpar ihop sig. Detta leder till att erytrocyterna sjunker snabbare. Vissa sjukdomar som orsakar inflammation ökar inte sänkan, så en normal sänka kan inte alltid utesluta en sjukdom.

Varför behöver man analysera SR-sänkan?

SR-sänkan analyseras då den kan visa om du har en pågående inflammation, eller infektion, i kroppen. För att ta reda på var denna inflammation finns eller vad den beror på behövs kompletterande tester tas.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av SR-sänkan beror sannolikt på en pågående inflammation i kroppen. Exempelvis kan en sköldkörtelinflammation eller kroniska njursjukdomar orsaka ett förhöjt värde. Viktigt att veta är dock att ett förhöjt värde också kan uppstå vid en graviditet eller vid infektion. SR-värdet vägs därför samman med andra värden. 

Lågt värde

Ett lågt värde av SR-sänkan kan orsakas av exempelvis höga blodsockernivåer eller av leversjukdom. För att bekräfta diagnos behöver dock SR-värdet vägas samman med andra värden. Det finns även läkemedel som kan påverka resultatet av ett SR-test.