Leverns uppgift i kroppen

Levern är den största körteln i kroppen och många problem upptäcks efter att man har gjort en hälsokontroll  med ett leverprov.

Några av leverns många uppgifter i kroppen:

  • Att rena blodet
  • Reglera blodsockernivån 
  • Reglera ämnesomsättningen
  • Lagrar socker och fett.

Levern & alkohol

Om vi dricker alkohol så blir det leverns uppgift är även att ta hand om alkoholen vi får i oss och ser till att den bryts ner. Vid ett högt intag av alkohol, eller vid övervikt, kan levern skrumpna ihop vilket kallas “skrumplever”.

Vad är fettlever?

Alkohol och övervikt kan leda till fettlever vilket är vanligt förekommande om man lider av övervikt (metabolt syndrom), högt blodtryck och höga blodfetter. Även diabetes kan orsaka fettlever. Fettlever leder ibland till leverskador vilket på sikt kan orsaka cancer. För att minska riskerna för fettlever är rörelse och att hålla vikten viktigt.

Gallaproduktion

Levern producerar mellan en halv till en liter galla per dag. I gallan finns exempelvis, hormoner, salter, vatten, gallsyror och gallfärgämnen. Gallan står för fördelningen av fettet vi intar via vår kost och lämnar levern genom levergången. Levern står även för lagring av flertalet vitaminer, mineraler, proteiner och fetter.

Levertest - Testa levern

Exempel på tester som finns för levervärdet är ASAT och ALAT. Dessa ger en överskådlig bild av leverns status. Dessa värden kan dock påverkas av om du exempelvis tränat, intagit alkohol, mediciner eller mycket mat innan testerna. Förhöjda värden kan medföra att andra organ påverkas negativt.