Vad är albumin?

Albumin är ett protein som bildas i levern och utsöndras i blodet. Albumin är det främsta proteinet i blodet. Dess primära uppgift är transporten av proteiner och ämnen i blodbanan. Albumin är vattenlösligt och är en sammansättning av 585 olika aminosyror. Detta protein skiljer sig från övriga proteiner i kroppen genom att det ej innehåller kolhydratdelar, och är därmed inte ett så kallat glykoprotein.

Dess primära uppgift är att ta hand om det kollidosmotiska trycket i blodbanan och är det som får vätskan i blodbanan att stanna i kärlen för att förhindra att det läcker till vävnaderna och medför svullnad (ödem), vilket kan hända vid låga nivåer av detta protein. Albumin är även ett bärarprotein som står för transporten av flera ämnen som ej är vattenlösliga. Exempelvis sköldkörtel- och steroidhormoner samt hem-molekyler och fettsyror. Albumin står även för transporten av läkemedel vi intar då det främst transporteras i blodet bundet till detta protein.

Varför behöver man analysera albumin?

En analys av albumin kan genomföras i flertalet olika fall. Oftast vid problematik med levern eller vid misstankar om detta samt vid misstankar om sjukdomstillstånd som berör njurar eller tarmar. Analysen kan även indikera kroppens vätskebalans samt generera dess näringsvärden.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av albumin kan förekomma vid exempelvis uttorkning, eftersom en rubbad vätskebalans medför att koncentrationen av albumin stiger i blodet. 

Lågt värde

Ett lågt värde av albumin i blodet kan förekomma av flera olika anledningar. Leverns förmåga till proteinbildning kan påverkas negativt vid undernäring och kan medföra ödem. Ett lågt värde kan också förekomma vid olika former av njur-, lever eller tarmsjukdomar. Exempelvis kan albumin läcka via urinen. Hjärtsvikt, skadad lever, brännskador och infektioner kan medföra låga värden. I sällsynta fall kan även cancer förekomma.