Vad är ALP?

ALP, eller alkaliskt fosfatas, är ett enzym. Detta enzym står för spjälkningen av flera av kroppens molekyler. ALP återfinns i hela kroppen, dock primärt i skelett och lever. Vid gallvägsobstruktion, ökad benomsättning och vid olika typer av problem med tarmarna kan ALP öka.

Varför behöver man analysera ALP?

En analys av ALP kan göras för att kontrollera lever, skelett och tarmfunktion. Förändringar i dessa värden kan förekomma vid leversjukdom och vid hinder i gallvägarna, exempelvis tumörer eller gallsten. ALP bör dock analyseras tillsammans med andra värden eftersom det sällan kan användas för att ställa diagnos.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde på ALP kan uppvisas vid olika sjukdomstillstånd. Främst vid sjukdomar som berör lever, gallvägar, skelett och tarm. Exempelvis vid gallvägshinder som påverkar gallans väg mellan lever och tarm. Detta kan bero på gallsten, tumörer, infektioner, fettlever men även reumatism, glutenintolerans och diabetes kan medföra detta. Det är också känt att läkemedel kan påverka leverns tillstånd negativt. Ett förhöjt värde på ALP kan även förekomma vid sjukdomstillstånd avseende skelettet. I dessa fall syns detta oftast inte på andra former av leverprover.

Lågt värde

Ett lågt värde av ALP är bra eftersom det indikerar på en normal funktion av lever och organ.