För att vi skall kunna leva och verka behöver vi fylla våra kroppar med näring. Det finns en mängd olika näringsämnen som kroppen behöver. Dessa är kolhydrater, fett och protein samt vitaminer och mineraler. I mag-tarmkanalen sker nedbrytningen av födan vi äter genom att den spjälkas till sina minsta beståndsdelar vilka är exempelvis proteiner, fett, salter och vitaminer. När födan spjälkats kan upptaget av näringsämnena ske. Detta sker delvis genom att dessa sugs upp från tunntarmen till blodkärlen i tarmväggarna. Matsmältningen regleras av det autonoma nervsystemet. Det är därmed inget vi själva kan reglera. Även hormonerna inverkar på nedbrytningen av födan.

Genom en varierad kost skall vi få i oss de näringsämnen vi behöver för att fungera. Näringen fyller olika funktioner i våra kroppar. Vitaminer är livsnödvändiga, organiska ämnen, vilka vi endast kan få i oss via kosten eller via tillskott. Mineraler är nödvändiga för kroppens vatten- och saltbalans. De behövs även för skelettets, tändernas och broskets uppbyggnad och bidrar även till musklernas och cellernas funktion.

Idag råder delade meningar om huruvida våra råvaror innehåller tillräckligt med vitaminer och mineraler. Det talas om utarmade jordar och påskyndade processer vilka medför att våra livsmedel inte längre innehåller den näring den tidigare gjorde. Huruvida vi behöver komplettera vårt intag med kosttillskott tvistas det fortfarande om. Genom våra tester kan du kontrollera näringsstatusen i kroppen och ge er själva möjligheten att genom exempelvis kostförändring, livsstil eller tillskott återställa eventuella obalanser eller brister.