Vad är B12?

Vitamin B12 är en vattenlöslig vitamin som är väsentlig för bildandet av röda blodkroppar. Genom att den hjälper till att bilda myelin är den även väsentlig för nervsystemets funktion. B12 är 1 av 8 B-vitaminer, den produceras inte i kroppen utan är något kan få i oss via olika livsmedel. Exempelvis genom att äta kött, fisk eller andra typer av animalier. Att få brist på B-vitamin tar tid eftersom vi har ett lager av den i levern. Vitamin B12 samverkar även med vitamin B9, även kallat folsyra, vid skapandet av röda blodkroppar samt för ett optimalt järnupptag.

B-vitaminerna i allmänhet är viktiga för oss eftersom kroppen omvandlar maten vi äter till bränsle. De underlättar även kroppens förbränning av protein och fett samt är viktiga för dina ögon, din lever samt för friskt hår och en frisk hy.

Varför behöver man analysera B12 ?

En analys av B-12 kan vara viktig eftersom en brist på denna vitamin kan leda till att hjärnan och nervsystemet, på sikt, påverkas negativt. B-vitamin är, utöver nervsystemets funktion, även viktigt för att undvika blodbrist då det tillsammans med B6 och B9 kontrollerar nivåerna av homocystein. Brist på detta kan även leda till trötthet, andnöd och domningar. Eftersom B12 är något vi får i oss via kosten kan man genom denna analys undvika, eller återställa, eventuella brister.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde på B12 kan förekomma vid olika typer av sjukdomar. Exempelvis vid vissa former av cancer samt vid njursvikt och leversjukdomar relaterade till högt alkoholintag.

Lågt värde

Låga värden av vitamin B12 kan orsaka blodbrist vilket kan medföra trötthet, försämrade reflexer samt försämrad känsel. Det kan även leda till inkontinens, manlig infertilitet och på sikt även till negativa effekter på nervsystem och hjärna. Brist är dock ovanligt hos ungdomar, men kan förekomma hos äldre personer. Låga värden kan orsakas av att man äter en kost som ej innehåller B12 men även förekomma vid exempelvis tarmsjukdomar samt vid diabetes.