Vad är D-vitamin?

D-vitamin är, liksom testosteron och östrogen, ett steroidhormon och inverkar på ett stort antal gener i våra celler. För att vi skall kunna ta upp kalcium och fosfor och därmed möjliggöra uppbyggnaden av skelettet är D-vitamin väsentligt. Det är även av betydelse för starka tänder och för immunsystemets funktion.

När vi exponeras för UVB-strålning skapas D-vitamin i huden. Därmed är solljuset vår största källa till D-vitamin. Dock filtrerar atmosfären bort UVB-strålarna då solen står lågt vilket gör att det endast är under sommarmånaderna som detta produceras i huden. Detta sker i det övre lagret av huden där molekylen 7-hydroxykolesterol absorberar, och omvandlar, strålningen till D3. Under förutsättning att du exponerar huden för solljus under svensk högsommar räcker det då att vara ute ungefär 15 minuter om dagen, några gånger per vecka, för att du skall producera tillräckligt med D-vitamin. D-vitaminet kan sedan lagras i vår kropp i ungefär 3 månader. Därmed behöver du ej få i dig det varje dag.

En annan källa till D-vitamin är kosten. Dock kan vi på detta sätt endast få i oss D-vitamin i mindre mängder. Exempel på livsmedel som innehåller detta är är fet fisk, som lax, makrill och sill, samt kantareller. Även ägg och kött samt vissa mejeriprodukter innehåller D-vitamin. Att lida av svåra brister på detta är dock ovanligt förekommande i vår del av världen. Mörkret under vinterhalvåret medför dock att måttlig brist är desto vanligare. Det finns även vissa riskgrupper där brist på D-vitamin förekommer oftare än hos andra. Genom ett enkelt blodprov kan du ta reda på hur statusen i ditt förråd. Att överdosera D-vitamin enbart via kosten är inte möjligt.

Varför behöver man analysera D-vitamin?

En analys av D-vitamin kan behövas eftersom det är viktigt för kroppens utveckling, immunsystem och ämnesomsättning. Eftersom riskerna för en rad sjukdomstillstånd som multipel skleros, benskörhet, diabetes, hjärtsjukdomar, smärta i kroppen, övervikt samt cancer kan öka vid brist på D-vitamin kan det vara bra att undersöka en eventuell brist. 

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av D-vitamin kan uppvisas vid överdosering av D-vitamin tillskott, hyperparatyreoidism, sarkoidos och övriga granulomatösa sjukdomar vilka påverkar kalciumkoncentrationen. I samband med en graviditet kan värdet även öka. Toxiska värden förekommer främst då vitaminkoncentrat intagits. Höga doser kan då medföra metastatisk förkalkning i mjukdelar samt hyperkalcemi.

Lågt värde

Ett lågt värde av D-vitamin kan leda till trötthet, smärta i leder, muskler och skelett, muskelsvaghet, parestesier i händer och fötter, muskelkramper samt rörlighetsproblem. Hos vuxna kan brist på D-vitamin leda till osteomalaci och därmed ökad risk för frakturer. D-vitaminbrist drabbar främst äldre och de med en mörkare hudton som har en lägre förmåga att bilda D-vitamin av solens strålar. Även heltäckande kläder kan leda till brist på D-vitamin. En försämrad funktion i binjurarna (hypoparatyreoidism) kan också leda till brist.