Vad är ferritin?

Ferritin är ett intracellulärt protein. Det utgör den normala förvaringsformen för järn och binder till järn varpå majoriteten av järnet i vår kropp lagras bundet till ferritin. I kroppen finns endast en liten mängd ferritin. Då främst i mjälte, lever, benmärg samt i vår muskulatur. Ferritin benämns ofta som våra “järndepåer” då mängden av denna mineral i blodet visar nivåerna av det järn som lagras i kroppen. Nivåerna ökar med åldern.

Varför behöver man analysera ferritin?

Anledningen till att en analys av ferritin kan vara en god idé är att värdet av denna mineral delger en mer rättvis bild av kroppens järnnivåer, jämfört med att endast testa nivåerna av järn. Brist på mineralen ferritin kan även uppvisas vid olika bristsjukdomar. En mätning av ferritin kan även delge information vid exempelvis leverskador eller tumörsjukdomar.

Förhöjt värde

Ett mycket förhöjt värde av ferritin kan uppvisas vid snabba förlopp av vissa sjukdomar. Exempelvis levernekros, leukemi, transfusionssideros eller hemokromatos.

Lågt värde

Låga värden av ferritin visar på järnbrist eftersom järndepåerna då är tömda. Låga värden av järn kan på längre sikt medföra en sämre prestations- och syreupptagningsförmåga.