Vad är folat?

Folat (folsyra) är en vattenlöslig vitamin vilket är en form av vitamin B9. Folat och folsyra är nämligen olika former av vitamin B9. Folat är naturligt förekommande i livsmedel medan folsyra istället är syntetiskt och tillsätts i livsmedel eller förekommer i kosttillskott. Det har därmed ingen biologisk aktivitet i de fall den inte omvandlas till folat. För dessa två kan även samlingsnamnet folacin användas.

Folsyra är väsentligt för vår tillväxt. Det är även viktigt för bildningen av de röda blodkropparna samt för vår celldelning. Folsyra påverkar även mjölkproduktionen hos gravida positivt. Den har även en positiv effekt på spjälkningen av maten samt på huden. Det inverkar också vid andra processer i kroppen, exempelvis vid DNA- och RNA-syntesen.

Varför behöver man analysera folat ?

En analys av folat kan göras då den är en utmärkt markör för bristande upptag i tarmen, exempelvis vid celiaki (glutenintolerans). Den är även användbar för analys av brist på vitamin B12 och järn. En graviditet kan även medföra ett ökat behov av folat och därför kan en analys lämpa sig. Även hemolytisk anemi, där de röda blodkropparna har en reducerad produktionskraft, kan medföra ett ökat behov till varför detta kan lämpa sig att analysera.

Förhöjt värde

Förhöjda värden av folat kan uppvisas vid användandet av vitamintillskott samt vid brist på vitamin B12.

Lågt värde

Låga värden av folat kan uppvisas vid graviditet, hemolytiska anemier och tillstånd av olika blodsjukdomar. Det kan även uppstå vid undernäring, och tarmsvikt (specifikt vid celiaki). Även kronisk inflammation och viss behandling av epilepsi kan medföra låga värden.