Vad är Metylmalonat?

Metylmalonat (förkortning MMA) är en markör som mäter brist på ett viktigt vitamin - nämligen vitamin B12 (kobalamin). Metylmalonat är en mycket bättre markör än Kobalamin (B12) och mäter en eventuell brist inuti cellen.

Metylmalonat är en av mellanprodukterna i ämnesomvandlingskedjan för vitamin B12. När vi har brist på vitamin B12 ökar mängden metylmalonat i kroppen. 

Varför behöver man analysera Metylmalonat?

Metylmalonat analyseras som komplement till analys av vitamin B12, homocystein och folat. Ofta är metylmalonat en bättre markör än att bara mäta vitamin B12. Omsättningen av B12/kobalamin är svårare att mäta och när en person påvisar brister av B12 i ett blodprov är det möjligt att denna brist hade kunnat upptäckas tidigare genom att mäta metylmalonat. 

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av MMA kan tyda på B12-/kobalaminbrist. Även en obalanserad bakteriell tarmflora, njursvikt, tyreoideasjukdom och graviditet kan leda till förhöjda värden. 

Lågt värde 

Ett lågt värde av MMA utesluter kobalaminbrist (brist på vitamin B12).