Vad gör Njurarna?

Njurarna är bönformade organ hos människa och ligger på varsin sida om ryggraden. Njurarna är centrala organ och utför en rad olika uppgifter i kroppen. Exempelvis reglerar de vätskebalansen, filtreringen av blodet samt balanseringen av jonerna i kroppen. Njurarna kontrollerar även skadliga ämnen och ser till att slaggprodukter lämnar kroppen med urinen. De har även en viktig funktion när det gäller regleringen av elektrolyter som exempelvis natrium, kalium och kalcium.

Njurarnas beståndsdelar

Njuren består av märg (medulla renalis) och bark (cortex renalis). Varje njure utgörs av cirka en miljon nefroner vilka är en slags filtreringsenheter. I nefronen bildas urinen vilken förs från njurbäckenet via urinledaren för att förvaras tillfälligt i urinblåsan. Mängden urin en vuxen människa producerar per dygn varierar beroende på vätskeintag, svettningar och läkemedel. Dock är den ungefärliga mängden en och en halv liter per dygn.

Problem med njurarna

Problematik med njurarna kan orsakas av en mängd olika faktorer och kan förekomma på olika sätt. Exempelvis kan dessa sjukdomar vara ärftliga. Det kan också uppstå till följd av en obehandlad urinvägsinfektion, övervikt, rökning eller diabetes. Ett tecken på hur njurarnas fungerar kan ses på hur bra eller dåligt urinproduktionen fungerar. För att analysera njurarnas funktion använder vi tester av natrium, kalium, kalcium, kreatinin, och PT-eGFR.