Vad är kalcium?

Kalcium är en mineral som är viktig för blodets förmåga till koagulering samt för muskelfunktionen, cellsignaleringen och för bildandet samt underhållandet av skelettet.

Kalcium är även viktigt för skelettets densitet, täthet. I skelettet återfinns ungefär 99 procent av allt kalcium i kroppen. Resterande procentenhet finns i vårt blod. Nivåerna i blodet regleras av kroppen själv genom att njurar och tarmar utsöndrar ett överskott eller genom att kroppen använder kalcium som finns lagrat i skelettet. Detta leder dock till urkalkning vilket medför en skör benvävnad och ökad risk för benbrott. Barn, som växer, samt gravida och ammande har ett utökat behov av kalcium. Något som ökar upptaget av kalcium i tarmen är D-vitamin.

Varför behöver man analysera kalcium?

En analys av kalcium kan genomföras i syfte att screena, upptäcka och kontrollera sjukdomstillstånd relaterade till hjärta, njurar, skelett, nerver och tänder. En analys av kalcium kan även genomföras vid symptom som tyder på överfunktion i sköldkörteln eller problem med bisköldkörteln. Avvikande kalciumvärden kan tyda på att det föreligger någon form av ohälsa. För att utreda orsaken till avvikande värden behöver ytterligare tester göras.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av kalcium kallas hyperkalcemi och orsakas vanligtvis av hyperparatyreoidism och cancer. Det första innebär att bisköldkörtelns funktion är ökad och kan bero på en godartad tumör i bisköldkörteln och kan pågå under flera år utan direkta symptom. Ett förhöjt värde till följd av cancer kan förekomma då cancer spridit sig till ben och därmed orsakat en frisättning av kalcium från skelettet ut i blodet. Det kan också förekomma då cancerceller producerar ett hormon vilket liknar bisköldkörtelhormonet eftersom detta medför ökade kalciumnivåer. Hyperkalcemi kan även orsakas av exempelvis hypertyreos, av en njurtransplantation, på grund av HIV/AIDS, tuberkulos, hyperparatyreoidism, multipelt myelom, ett överskott av D-vitamin eller immobilisering.

Lågt värde

Ett lågt värde av kalcium kallas hypokalcemi och orsakas vanligtvis av låga proteinnivåer i blodet, då specifikt av låga nivåer av albumin. Detta kan orsakas av exempelvis alkoholism och kan leda till att levern sätts ur funktion. Låga nivåer av albumin kan också uppvisas vid akut sjukdom. Hypokalcemi kan även uppkomma till följd av brist på D-vitamin, magnesium eller ett otroligt lågt intag av kalcium. Även ökade nivåer av fosfor, akut inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) eller njursvikt med ökad fosfatinlagring kan vara orsaken till detta. Låga värden kan medföra urkalkning av skelettet och därmed leda till en ökad risk för benbrott.