Vad är kalium?

Kalium är ett mineralämne, samt ett grundämne, och återfinns i alla våra kroppsvätskor. Kalium är väsentligt för våra celler, vårt nervsystem och för muskelcellerna, exempelvis hjärtats muskelceller. Kalium underlättar även kommunikationen mellan nerver och muskler samt reglerar tillsammans med andra elektrolyter vätskemängden i kroppen. Det hjälper även kroppen att bevara en god syra- och basbalans.

Av mängden kalium i kroppen utgörs cirka två procent av den och återfinns i vätskor utanför cellerna. Vid mätning av kalium mäts koncentrationen av kaliumjoner i blodet ur den vätska som finns runt blodkropparna. Mängden regleras av olika faktorer. Kalium återfinns i olika livsmedel, exempelvis i fisk, grönsaker, kött och frukt.

Varför behöver man analysera kalium?

En analys av kalium kan vara en god idé eftersom att mineralen, tillsammans med natrium, reglerar saltbalansen i kroppen. En rubbad kaliumbalans kan medföra att hjärtats förmåga att pumpa blod påverkas och kan yttra sig genom symptom i musklerna. Detta test är ett av de vanligaste blodproverna och kan exempelvis användas vid misstanke om njursjukdom. Vid en rubbad balans kan även diarré och/eller kräkningar förekomma. Testet mäter koncentrationen av kaliumhalten i vätskan kring blodkropparna.

Förhöjt värde

Förhöjda värden av kalium kan uppvisas vid försämrad njursjukdom eller vid vissa hormonbrister eftersom detta medför att regleringen av kalium försämras. Även vissa läkemedel kan medföra att detta värde förhöjs. Exempelvis kan diabetes leda till att kaliumhalten i blodbanan höjd men även ett överdrivet intag av vissa frukter samt uttorkning kan medföra förhöjda värden, dock endast lätt förhöjda. Vid tydligt förhöjda värden eller vid ihållande lätt förhöjda värden kan det vara en god idé att kontrollera dessa hos din läkare.

Lågt värde

Låga värden av kalium kan uppvisas vid diarré, överdriven svettning eller vid kräkningar. Även ett överdrivet intag av lakrits, samt en brist på magnesium kan medföra detta. Behandling med vissa läkemedel kan också orsaka låga kaliumvärden. Då dina värden inte är tillfälligt lätt sänkta kan det vara en god idé att kontrollera detta hos din läkare.