Vad är kreatinin?

Kreatinin bildas vid nedbrytningen av kreatinfosfat och är musklernas energireserv. Mängden kreatinin som bildas i kroppen är beroende av din muskelmassas storlek då de bildas genom ämnesomsättningen i musklerna. Personer som tränar hårt har ofta högre kreatinin nivåer än normalt. Även ett högt intag av kött, speciellt kokt, kan medföra att kreatininvärdet tillfälligt ökar.

Kreatinin bildas genom nedbrytningen av kreatin och uppstår vid vår matsmältning. Detta ämne gör sig kroppen av med genom njurarna och sker genom att det filtreras ut med urinen. Kreatininvärdet används därför ofta vid utredning av njurarnas funktion eftersom mängden kreatinin i urinen minskar och nivån i blodet ökar när njurarnas funktion försämras. Detta test går fort att analysera och det används trots att även cystatin C är en god markör.

Varför behöver man analysera kreatinin?

En analys av kreatinin kan genomföras för att undersöka njurarnas funktion. Det kan även användas för analys hos dem som intar kosttillskott eller mediciner som påverkar njurarnas funktion negativt.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av kreatinin indikerar att njurarna är ur funktion. Detta kan vara en följd av inflammation i njurarna eller av förgiftning, även en reducerad blodtillförsel till njurarna kan medföra detta. Orsaken till det kan vara hjärtsvikt eller förträngningar i kärlen. Även tillskott som innehåller kreatin samt hård träning i samband med testet kan medföra ett förhöjt värde, dock utan att nedsatt njurfunktion föreligger. Även njursten, förstorad prostata och andra orsaker som utgör hinder i urinvägarna kan orsaka ett förhöjt värde.

Lågt värde

Låga värden av kreatinin kan ibland uppkomma till följd av muskelatrofi eller hypertyreos. Värdena kan även vara låga under graviditet då en effektivisering av njurarnas blodfiltrering sker. Låga värden kan också förekomma vid ett tidigt stadie av diabetesrelaterat njurfel eftersom detta kan tillfälligt medföra att filtrering av restprodukter ökar. Dock är låga kreatininvärden sällan av stor betydelse.