Vad är laktatdehydrogenas?

Laktatdehydrogenas, förkortat LD, är ett enzym som finns i alla kroppens celler och ansvarar för omvandlingen av pyruvat till laktat. Enzymet har en viktig funktion i kroppens olika organ. 

Varför behöver man analysera laktatdehydrogenas?

Nivån av laktatdehydrogenas i blodet mäts för att upptäcka ökad cell- och vävnadsskada i kroppen.  

Vad innebär ett förhöjt värde?

Ett förhöjt värde betyder att kroppen har en ökad nedbrytning av celler och vävnader. Kraftigt förhöjda värden ses vid hemolys eller metastaser i samband med cancer.

Vad innebär ett lågt värde?

Ett lågt värde är oftast normalt. Det finns alltid en viss nivå av laktatdehydrogenas i blodet till följd av läckage från celler via cellmembranet.