Natrium är ett mineralämne, samt ett grundämne, vilket utgör många väsentliga funktioner i kroppen. Natrium är väsentligt för balansen mellan salt och vätska i kroppen. Det finns i form av natriumjoner i vår kropp och spelar roll för överföringen av signaler i våra nerver samt muskler. I samverkan med andra elektrolyter, exempelvis kalium och kalcium underlättar natrium för cellernas funktion och regleringen av vätskemängden i kroppen. Natriumnivåerna i blodet regleras genom att olika organ samverkar, dessa är hjärnan, hjärtat, njurarna och binjurarna. Den högsta koncentrationen av mineralämnet återfinns i vårt blod och utsöndras från kroppen via våra njurar som reglerar saltmängden i kroppen. Natrium finns även i vårt skelett samt i våra celler. Halten av mineralen mäts genom att koncentrationen av natriumjoner i vätskan som omger blodkropparna mäts.

Genom kosten får vi i oss natrium, främst genom intag av bordssalt samt koksalt som innehåller natriumklorid. Därmed styrs denna halt i blodet och övriga kroppsvätskor. Genom hormoner från våra binjurar och från hypofysen i hjärnan regleras halten av natrium i njurarna.

Varför behöver man analysera natrium?

Anledningen till att man analyserar nivåerna av natrium är dess väsentlighet för vår vätske- och jonbalans. Rubbade natriumnivåer kan visa på sjukdom i något utav våra organ och därför kan det vara en god idé att analysera nivåerna av detta.

Förhöjt värde

Förhöjda värden av natrium kan bero på vätskebrist. Detta eftersom en reducerad vätskemängd i kroppen medför att koncentrationen av natrium ökar, dock behöver inte en lätt förhöjd koncentration utgöra någon fara. Även vissa läkemedel kan orsaka detta och det är därför bra att alltid läsa bipacksedeln innan konsumtion.

Lågt värde

Låga värden av natrium kan uppvisas vid ett högt intag av vätska. Detta eftersom koncentrationen av natrium i blodet minskar med ett ökat intag. Även rikliga svettningar, diarré eller kräkningar kan medföra detta. Även njursjukdomar kan medföra låga värden av natrium.

Våra hälsoplaner som mäter Njurar - Natrium

Energi

Ett paket för dig som vill få hjälp med att få mer energi i vardagen. Kanske känner du dig trött eller bara att du har mer att ge. Vi hjälper dig att förstå vad du behöver.

 • Blodprov

 • Analys av läkare

 • Skräddarsydd hälsoplan

 • Kostråd

 • Livsstilsråd

Beställ Läs mer

Lev längre

Är du nyfiken på hur du kan göra för att leva längre? I det här paketet hjälper vi dig mäta, förstå och förbättra din hälsa - det är viktigt att börja ta hand om hälsan i tid.

 • Blodprov

 • Analys av läkare

 • Skräddarsydd hälsoplan

 • Kostråd

 • Livsstilsråd

Beställ Läs mer

Hjärnhälsa

Vill du förbättra ditt fokus och se till att bibehålla skärpan resten av livet? I den här hälsoplanen får du lära dig mer om din allmänna hälsa och hur du kan hålla hjärnan i trim.

 • Blodprov

 • Analys av läkare

 • Skräddarsydd hälsoplan

 • Kostråd

 • Livsstilsråd

Beställ Läs mer