Vid mätning av eGFR(Krea)relativ, Pt- GFR analyseras P-Kreatinin. Ett ungefärligt, det vill säga estimerat, GFR beräknas även. GFR står för glomerulär filtrationshastighet och innebär volymen av blodplasman som renas genom golmerulär filtration (mL/min). Det är därmed ett mått på njurarnas funktion. För att njurfunktionen skall bli jämförbar mellan människor oavsett kroppsstorlek beräknas relativ GFR. Detta genom att absolut GFR (mL/min) divideras med kroppsytan 1,73m2. Detta möjliggör jämförelse av njurfunktionen med ett referensintervall. PT-eGFR analyseras i samband med att kreatinin mäts. Genom mätning av P-Kreatinin och P-Cystatin C i samma prov kan eGFR beräknas.

Varför behöver man analysera PT-eGFR?

PT-eGFR analyseras i samband med kreatininprov vilket mäter njurarnas funktion för utredning av sjukdom eller innan påbörjad läkemedelsbehandling. Exempelvis behandling av högt blodtryck. Genom att även analysera PT-eGFR kan patientens njurfunktion ställas i relation till referensvärden. Det är därmed ett viktigt komplement. 

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av PT-eGRF indikerar nedsatt njurfunktion. 

Lågt värde 

Lågt värde av PT-eGFR kan bero på sjukdomstillstånd, men är ofta inte av betydelse. 

Våra hälsoplaner som mäter Njurar - Pt-eGFR

Energi

Ett paket för dig som vill få hjälp med att få mer energi i vardagen. Kanske känner du dig trött eller bara att du har mer att ge. Vi hjälper dig att förstå vad du behöver.

 • Blodprov

 • Analys av läkare

 • Skräddarsydd hälsoplan

 • Kostråd

 • Livsstilsråd

Beställ Läs mer

Lev längre

Är du nyfiken på hur du kan göra för att leva längre? I det här paketet hjälper vi dig mäta, förstå och förbättra din hälsa - det är viktigt att börja ta hand om hälsan i tid.

 • Blodprov

 • Analys av läkare

 • Skräddarsydd hälsoplan

 • Kostråd

 • Livsstilsråd

Beställ Läs mer

Hjärnhälsa

Vill du förbättra ditt fokus och se till att bibehålla skärpan resten av livet? I den här hälsoplanen får du lära dig mer om din allmänna hälsa och hur du kan hålla hjärnan i trim.

 • Blodprov

 • Analys av läkare

 • Skräddarsydd hälsoplan

 • Kostråd

 • Livsstilsråd

Beställ Läs mer