Vad är urat?

Urat, eller urinsyra, tillhör en grupp av föreningar som kallas puriner. Urat är en restprodukt som bildas när kroppen bryter ner purinerna. Puriner finns i alla cellkärnor samt i proteinrik mat. Precis som askorbinsyra är urat en antioxidant och utgör hos oss människor ungefär 50 procent av vår antioxiderande kapacitet i blodplasman. Urat skyddar kroppen från de skadliga effekterna som reaktiva syreföreningar kan medföra. 

Våra nivåer av urat i blodet påverkas av flera olika substanser. Exempelvis har vissa vätskedrivande substanser och vissa former av läkemedel en reducerande effekt av utsöndringen av urat vilket medför att uratnivåerna i blodet ökar. I motsats till detta finns substanser som ökar utsöndringen av urat, exempelvis xylitol och fruktos. Utsöndringen av urat i blodet påverkas också av statiner, C-vitamin, kalcitonin och östrogen. Dessa ämnen ökar nivån av urat.

Varför behöver man analysera urat?

Urat bör analyseras eftersom flertalet sjukdomar kan påverka nivåerna av urat i blodet. Eftersom urat, som antioxidant, skyddar kroppen mot de skadliga effekterna som reaktiva syreföreningar kan orsaka är det viktigt att analysera att nivåerna är normala. Stora mängder reaktiva syreföreningar kan medföra allvarliga skador på vårt DNA, liksom vårt RNA. 

Förhöjt värde

Förhöjda värden av urat kallas hyperurikemi. Detta sjukdomstillstånd förknippas främst med gikt, en inflammatorisk sjukdom som drabbar lederna då nivåerna av urat är höga. Höga värden av urat kan även uppvisas i samband med njursjukdom, blodsjukdom eller vid användning av vissa typer av läkemedel. Dina nivåer av urat påverkas också av kost och livsstil. 

Lågt värde 

Låga värden av urat kallas för hypourkemi och är mycket sällsynt. Dina uratnivåer beror delvis på hur mycket som finns i blodet och på dina njurarnas filtrering.