Vi är Smart Labz

Vi på Smart Labz vill skapa ett friskare samhälle där människor mår så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt. Detta gör vi genom att kombinera ny teknik med kunskap. Vi är övertygade om att kroppens olika delar är sammanlänkade och tar därför ett helhetsgrepp om din hälsa. Vi hjälper dig att mäta, analysera och optimera din hälsa.

Utmaningar gällande hälsa

Omedvetenhet om hälsostatus

Hälsodata kopplas ej till åtgärder

Brist på motivation

Det här gör vi

Underlättar insamling av data

Analyserar & skräddarsyr hälsoplan

Stöd i förändringsprocessen